Type de document

Regeringsbesluit

Référence / ID

1998031346

Institution(s)

Gemeenten

Thème

Toezicht

Date de publication

Date de publication sur le site

16-07-2021

Dit besluit bepaalt met name de lijst van de akten die verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd moeten worden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.

Dit besluit werd gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016, met name wat betreft de lijst van de akten die verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd moeten worden.