Couverture

Type de document

Toezicht besluiten

Thème

Overheidsopdrachten

De uitvoering van de beslissing van 20 juli 2023 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel de raamovereenkomst met als voorwerp de renovatie en onderhoudswerken aan de huurappartementen en lokalen van de Grondregie van de Stad Brussel gedurende een periode van 24 maanden voor een bedrag van 1.121.110,00 euro (BTWe) en van 1.543.582 euro (BTWe) (volgens de in het bestek aangegeven verdeling voor perceel 2) en van 379.800,00 euro (BTWe) voor perceel 3, gunt, wordt geschorst.