Couverture

Type de document

Toezicht besluiten

Thème

Overheidsopdrachten

De uitvoering van de beslissing van 18 juli 2023 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht de
overheidsopdracht voor diensten, verdeeld in zes percelen, betreffende het onderhoud, de herstelling en de reparatie van gemeentelijke liften en goederenliften heeft gegund voor een duur van 8 jaar, wordt geschorst.