Type de document

Wet

Référence / ID

1983001332

Institution(s)

Thème

Financiële steun

Date de promulgation

Date de publication sur le site

16-07-2021

Deze wet omschrijft het begrip “toelagen” zoals die onder meer door gemeenten en verenigingen van gemeenten toegekend worden, ze bepaalt voorts de controlemodaliteiten van die toelagen en, in voorkomend geval, de terugbetalingsmodaliteiten ervan door de begunstigde.