Type de document

Koninklijk besluit

Référence / ID

1988009370

Institution(s)

Instellingen voor erediensten

Thème

Erediensten en vrijzinnigheid

Date de promulgation

Date de publication sur le site

16-07-2021