Type de document

Wet

Référence / ID

1989021006

Institution(s)

Thème

Date de promulgation

Date de publication sur le site

16-07-2021

Het artikel 46 bis werd in de bijzondere wet van 12 januari 1989 ingevoegd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. Dit artikel legt het principe en het basisbedrag van de dotatie aan de gemeenten vast.