Type de document

Koninklijk besluit

Référence / ID

1990000365

Institution(s)

Gemeenten

Thème

Financiën

Date de promulgation

Date de publication sur le site

16-07-2021

Dit koninklijk besluit heeft een dubbele boekhouding ingevoerd: een budgettaire en een algemene. Vroeger was de gemeentelijke comptabiliteit nagenoeg uitsluitend budgettair. Dit algemeen reglement heeft betrekking op alle aspecten van de gemeentelijke comptabiliteit, met name de begrotingsopmaak en -wijzigingen, de regels voor het afsluiten van leningen, het beheer van de thesaurie, het opmaken van de jaarrekeningen.