Type de document

Wet

Référence / ID

1991000416

Institution(s)

Thème

Date de promulgation

Date de publication sur le site

16-07-2021

Deze wet stelt als principe dat elke bestuurshandelingen gemotiveerd moet worden.

Deze motivering bestaat erin de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen in de akte te vermelden. Die wet vermeldt ook enkele uitzonderingen op dit principe.