Type de document

Ordonnantie

Référence / ID

1998031259

Institution(s)

Gemeenten

Thème

Toezicht

Date de promulgation

Date de publication sur le site

16-07-2021

Deze ordonnantie regelt van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werd gewijzigd door de ordonnantie van 23 juni 2016 met name wat betreft bepaalde toezichtstermijnen