Type de document

Regeringsbesluit

Référence / ID

2016031622

Institution(s)

Gemeenten

Thème

Toezicht

Date de publication

Date de publication sur le site

16-07-2021

Dit besluit wijzigt het besluit van 16 juli 1998, met name wat betreft de lijst van de akten die verplicht aan de toezichthoudende overheid bezorgd moeten worden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.