Vous êtes ici : Accueil / Thèmes / Finances / Budgets & comptes / Contenu du compte de fin de gestion

Contenu du compte de fin de gestion

 

Retour

De eindrekening dient de volgende elementen te bevatten:

 1. De kastoestand op xx.xx.20xx
 2. De inhoud van de klui(s)(zen) van de ontvanger
 3. De balans van de algemene rekeningen van 01.01.20xx tot xx.xx.20xx
 4. De balans van de individuele rekeningen
 5. De gedetailleerde situatie van de reserve, provisie, waarborg, stichtingen, wacht- en regularisatierekeningen
 6. De lijst van de openstaande invorderingsrechten op xx.xx.20xx
 7. De lijst van de onbetaalde vastleggingen op xx.xx.20xx
 8. de lijst van de inbewaringgevingen in toepassing van artikel 60§8 van de organieke wet van 8 juli 1976
 9. De lijst van de inbeslagnames op weddes
 10. De inventaris van de wettelijke hypotheken op xx.xx.20xx
 11. De inventaris van het meubilair, het materieel en andere voorwerpen
 12. De afsluiting voor de provisies voor geringe uitgaven in toepassing van artikel 46 ter van de organieke wet van 8 juli 1976

Tenslotte dient bij de eindrekening het bewijs te worden toegevoegd van de overhandiging van de eindrekening aan alsook de aanvaarding ervan  door de intredende ontvanger.

Voor de definitieve vaststelling van de eindrekening door het Verenigd College is tevens de vaststelling van de eindrekening door de raad voor maatschappelijk welzijn nodig.